جستجو کردن
گالری زرین پوش

شرح و مفهوم اجزای فروهر (farvahar)

با شرح اجزاء مختلف فروهر در زرین پوش همراه باشیدگالری زرین پوش

این شکل از شش قسمت زیر بوجود آمده است:

  1. سر
  2. دستها
  3. بالها
  4. دایره میان شکل
  5. دامن
  6. دو رشته آویخته

1- سر

گفتیم فروهر نیروئی است که باعث راهنمائی ما می شود واز طرفی یاد آور شدیم که برای فروهر شکلی در نظر گرفته اند تا همیشه نقش و وظیفه آنرا در نظر داشته باشیم از این رو سر فروهر بصورت مردی سالخورده است تا با دیدن این سر بیاد آوریم که فروهر مانند بزرگان و افراد مسن ما را راهنمائی می کند.

2- دستها

دستهای فروهر بطرف بالاست بخاطر آنکه همیشه به اهورا مزدا توجه داشته باشیم واضح است که خداوند دارای جا و مکان بخصوصی نیست ولی از آنجا که فکر بشر همیشه نیروهائی که قدرتشان از او بیشتر است در طبقه ای بالاتر از خود می داند از این رو این شکل اهورا مزدا را بالا نشان می دهد. معمولأدر دست فروهر حلقه ای وجود دارد که آنرا نشانه احترام به عهد و پیمان میدانند.

3- بالها

بالهای فروهر باز است, چون با دیدن بالهای باز ذهن انسان متوجه پرواز و پشرفت شده واز دیدن این دو بال باز فورا بیاد می آورد که فروهر او را بسوی پیشرفت و سر بلندی راهنمائی می کند در ظمن هر بال خود دارای سه قسمت است که نشانه اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار نیک هستند از مشاهده این سه بخش آگاه می شویم که هرگونه پیشرفت و ترقی باید از راه درست یعنی اندیشه،گفتار و کردار نیک صورت گیرد.

4- دایره میان شکل

می دانید دایره خطی است منحنی که از هر نقطه آن شروع کنیم باز بهمان نقطه خواهیم رسیدمنظور از مشخص کردن این دایره در میان فروهر نشان دادن بی پایانی روزگار است بدین معنی که هر عمل و کرداری که در این زندگی( دایره( صورت گیرد نتیجه آن عمل در این دنیا متوجه انسان شده و اثر آن باقی خواهد ماند ) باز به همان نقطه از دایره خواهد رسید(و در جهان دیگر روان از پاداش یا جزای آن برخوردار خواهد شد.

5- دامن

دامن فروهر از سه قسمت بوجود آمده است که نشانه اندیشه و گفتار کردار بد است از مشاهده این سه بخش در می یابیم که همواره اندیشه و گفتار و کردار بد راباید بزیر افکنده ونابود سازیم. ( همانطور که دامن در زیر قرار دارد)

6- دو رشته آویخته

این دو رشته نشانه(سپتا مینو ( خوی خوبی ) و انگره مینو ( خوی بدی است که همیشه ممکن است در اندیشه انسان ظاهر شوند وظیفه هر فرد زرتشتی است که خوبی را در اندیشه خود قرار داده و بدی را از آن دور کند.

Leave a Reply

اولین نفری باشید که نظر می دهید!

اطلاع از

گفتگو
درحال بارگذاری ...
بستن
مقایسه
مقایسه محصولات
لیست مقایسه محصولات شما خالی می باشد!